Home Contact

AgraryskMakelder©Ontwikkeld door DianaDesignStudio

www.agrarischmakelaar.nl


Actuele acties:

- aangeboden; ca. 36,5 ha. Bouwland Zuidwolde (GN) >> info <<

- aangeboden; melkveebedrijf Frl. 26,5 ha. incl. 64 Fosfaatrechten info z.s.m.

- verkocht o.v.; kavel erfpacht ca. 25 ha. (omg. Joure).

- aangeboden; ca. 40 ha. Grond voor belegger o.b.v. Pacht/erfpacht.

- binnenkort; kavel grond (ca. 25 ha.) net boven Groningen.

- binnenkort; villa/landhuis nabij Drachten evt. met grond (max. 5 ha.)

- aangeboden; Beleggingsobject I relatief zekere belegging.

- verkocht; Belegginsobject II (locatie super-markt)

- aangeboden (woon)boerderij / bouwlokatie Stad Grunn >>Youtube<<

- aangeboden; Fosfaatrechten 120 st. (Evt. Deels met grond)

- verhuurd; Huurgrond nabij Drachten >> info 10 ha.<<

- verhuurd; Huurgrond nabij Drachten  >>Info 23 ha<<

- verkocht; ca. 1.5 ha. Ryptsjerk Frl.

- aangekocht; ruim 7 ha. Grond LPH.

- verkocht ca. 20 ha. Grond Stad Groningen.

- verkocht o.v.; 2 perceeltjes grasland (á 1 ha.) Drachten-Oost

- verkocht 2,5 ha. Grond Ureterp.

- verkocht 7,5 ha. Grond Nabij Drachten.

- verkocht o.v. mooi verkaveld melkvee-bedrijf te Ureterp >>Youtube<<

- verkocht ca. 34 ha. Grond nabij Drachten.

- verkocht ca. 31 ha. Grond nabij Drachten.

- Verhuurd; locatie, jongveeopfok (ca. 120 st.)

- verkocht Melkveebedrijf / weidebedrijf te Terwispel >> Youtube <<

- Natuurmonumenten koopt 37 ha. Grond  >> Youtube <<

- aangekocht van ontwikkelaar boerderij (62 ha) te Groningen

- verkocht ca. 20 ha grasland aan Aldhof te Olterterp

- project Drachten Oost, verkocht namens ontwikkelaar 90 ha.

- aankoop melkveebedrijf 44 ha, nabij Groningen.

- kavelruil KARDINGE - Compenije, ruiling gronden (150 ha).

- verkocht ca. 6 ha grasland/bouwland Boornbergum.

- verkoop advies gronden met Wvg

- verkocht boerderij/jongvee locatie .

- aankoop advies en planontwikkeling melkveebedrijf (Frl.)

Jo pleats ferkeapje as útwreidzje?