Home Contact

AgraryskMakelder©Ontwikkeld door DianaDesignStudio

Agrarysk makelder Fryslan e.o.


Actuele acties:

- nieuw ! Professionele film van objecten

- aangeboden mooi verkaveld melkvee-bedrijf te Ureterp >>Youtube film<<

- aangekocht van ontwikkelaar boerderij (62 ha) te Groningen

- verkocht ca. 20 ha grasland aan Aldhof te Olterterp

- project Drachten Oost, verkoop namens ontwikkelaar 90 ha.

- aankoop melkveebedrijf 44 ha, nabij Groningen.

- kavelruil KARDINGE - Compenije, ruiling gronden (150 ha).

- aangeboden ca. 34 ha. Grond nabij Drachten.

- verkocht ca. 6 ha grasland/bouwland Boornbergum.

- verkocht Beleggingsobject Monumentaal pand te Leeuwarden.

- verkocht ca. 2 ha. Grasland Opeinde, Poelbuurt

- verkocht ca. 1 ha. Grasland in verpachte staat; Broeksterwáld

- aangeboden ca. 10 ha. Grond Stad Groningen.

- aangeboden (woon)boerderij / bouwlokatie Stad Grunn >>Youtube film<<

- aangekocht woning en bouwlocatie .

- verkoop advies gronden met Wvg

- verkocht boerderij/jongvee locatie .

- aankoop advies en planontwikkeling melkveebedrijf (Frl.)

- aangeboden ca. 31 ha. Grond nabij Drachten.

- aangeboden ca. 1 ha losse grond Noordereind Drachten.

- monumentale boerderij te Jannum (Frl.) >>Youtube film<<

Jo pleats ferkeapje as útwreidzje?