Home Contact

AgraryskMakelder©Ontwikkeld door DianaDesignStudio

www.agrarischmakelaar.nl


Actuele acties:

- binnenkort; kavel erfpacht ca. 25 ha. mogelijk met Fosfaat !

- aangeboden; Beleggingsobject; relatief zekere belegging.

- gevraagd; aardappelland > grote kavels goede prijs !!

- binnenkort; kavel grond (ca. 25 ha.) net boven Groningen.

- Verhuurd; locatie, jongveeopfok (ca. 120 st.)

- binnenkort; kavel landbouw/ontwikkelings grond ca. 55 ha. !

- verkocht Melkveebedrijf / weidebedrijf te Terwispel >> Youtube <<

- Natuurmonumenten koopt 37 ha. Grond  >> Youtube <<

- aangeboden mooi verkaveld melkvee-bedrijf te Ureterp >>Youtube<<

- aangekocht van ontwikkelaar boerderij (62 ha) te Groningen

- verkocht ca. 20 ha grasland aan Aldhof te Olterterp

- project Drachten Oost, verkocht namens ontwikkelaar 90 ha.

- aankoop melkveebedrijf 44 ha, nabij Groningen.

- kavelruil KARDINGE - Compenije, ruiling gronden (150 ha).

- aangeboden ca. 34 ha. Grond nabij Drachten.

- verkocht ca. 6 ha grasland/bouwland Boornbergum.

- verkocht ca. 2 ha. Grasland Opeinde, Poelbuurt

- verkocht ca. 1 ha. Grasland in verpachte staat; Broeksterwáld

- aangeboden ca. 10 ha. Grond Stad Groningen.

- aangeboden (woon)boerderij / bouwlokatie Stad Grunn >>Youtube<<

- aangekocht woning en bouwlocatie .

- verkoop advies gronden met Wvg

- verkocht boerderij/jongvee locatie .

- aankoop advies en planontwikkeling melkveebedrijf (Frl.)

- aangeboden ca. 31 ha. Grond nabij Drachten.

- monumentale boerderij te Jannum (Frl.) >>Youtube<<

Jo pleats ferkeapje as útwreidzje?